logo banner
KW Toruń > Topo > WIELKA...

Topo

WIELKA TURNIA

27 października 2008, godz. 21:16
Wielka Turnia Małołącka stanowi wraz z Skrajną i Pośrednią Małołącką Turnią zakończenie północnego grzbietu Małołączniaka (tzw. Czerwonego Grzbietu) w Tatrach Zachodnich. Wielka Turnia opada stromą ścianą o wysokości 350-370 m do górnej części Doliny Małej Łąki. Jej wschodnie ściany wznoszą się nad kotłem lodowcowym Niżniej Świstówki. Na północnym końcu Wielka Turnia sąsiaduje z niższą Zagonną Turnią, oddzielona od niej wielkim, trawiastym żlebem, zwanym Zagonem, opadającym spod Zagonnej Przełęczy. Cały rejon stanowi bardzo atrakcyjny cel zimowych wspinaczek.
photo (topo, 7_001_m.jpg)
Wielka Turnia Małołącka widziana z Kopy Kondrackiej.
Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt