logo banner
KW Toruń > Topo > WOłOWA...

Topo

WOłOWA TURNIA

26 lipca 2008, godz. 00:05
Ściany Wołowej Turni z wyrysowanymi drogami oraz fotografie poglądowe na różne partie ścian Wołowej Turni.
photo (topo, 1_001_m.jpg)
Wołowa Turnia- wystawa południowa.Puskas i Staflova.
photo (topo, 1_002_m.jpg)
Estog Janiga
photo (topo, 1_003_m.jpg)
Wołowy Grzbiet - zejścia
Copyright © 2008 KW Toruń, kontakt